Openlucht Zeugen

Vanuit de maatschappij klinkt steeds meer weerstand tegen het houden van varkens in megastallen.
Als alternatief voor de “stal varkens” kunnen tamme varkens worden ingezet bij natuurbeheer. De varkens hebben naast een beheertaak een vooropgezet doel om te dienen voor menselijke consumptie.

In Groot-Brittannië is het houden van varkens in de open lucht erg populair. De kritische houding van de Britse consument met betrekking tot dierenwelzijn heeft de varkenshouders tot deze wijze van varkenshouder gestimuleerd. De zeugen met hun biggen hebben de beschikking over grote percelen grasland of bos met eenvoudige schuilhutjes. De varkens hebben niet alleen een grote bewegingsvrijheid, maar halen ook een belangrijk deel (10 – tot 50%) van hun dagelijkse rantsoen uit gras, eikels, klaver, insecten en beukennootjes.stippellijn transparant