Medewerkers

Om het Gasconne Varken een goed leven te geven zal verzorging en aandacht belangrijk zijn. Om dit te kunnen realiseren zal Natuurlijk Varkens in de toekomst de samenwerking aangaan met instanties voor het aanbieden van dagbesteding aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Voorwaarde is wel dat het een vaste groep medewerkers wordt omdat varkens zich na verloop van tijd hechten aan hun verzorgers.

marktstand-44421287528375yJP1[1]Vroeger konden mensen met een beperking al meehelpen op het agrarische bedrijf. Deze functie van het boerenbedrijf is in de loop van de tijd naar de achtergrond verschoven omdat speciale zorgvoorzieningen beschikbaar kwamen. De laatste 10 jaar nemen zorgboerderijen echter steeds vaker deze taak weer op zich. Tussen 1998 en 2008 is het aantal zorgboerderijen in Nederland toegenomen van 75 naar 944 (Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg, 2009). Deze toename in de combinatie van de agrarische sector (veeteelt en/of landbouw) en zorg is tot stand gekomen door twee ontwikkelingen. Aan de ene kant zocht men in de agrarische sector nieuwe inkomstenbronnen, omdat landbouwsubsidies verminderden. Aan de andere kant zorgden innovaties in de zorgsector, onder andere op het gebied van dagbesteding, voor stimulatie van de ontwikkeling van kleinschalige zorgvernieuwingsprojecten.

Natuurlijk Varkens zal niet vallen onder de noemer van “zorgboerderij” maar een initiatief waarbij men dagbesteding biedt aan mensen die graag met dieren werken en daarbij de voorkeur hebben om buiten te werken. Het aanbod dat Natuurlijk Varkens aan mensen met een beperking biedt, is er voornamelijk op gericht mensen dagbesteding te bieden. Wanneer blijkt dat het project zich verder ontwikkeld kan ook uitbreiding aangegaan worden leerwerktrajecten of re-integratietrajecten of uit combinaties hiervan. Voorwaarde is wel dat je niet bang bent om vies te worden.

Natuurlijk Varkens biedt een plek waar mensen met een beperking op een plezierige en zinvolle manier hun dag kunnen doorbrengen. De “medewerkers”, waar het om draait, waarderen waarschijnlijk de sociale aspecten van het project. Ook het gevoel van ‘ergens bij horen’ of ‘onderdeel uitmaken van’ kan als prettig ervaren worden. Ook de persoonlijke aandacht van de zorgboer draagt hieraan bij.

Het zinvol bezig zijn is vfoto bosbouwoor sommige mensen ook van belang. Een voorbeeld hiervan is de verzorging van de dieren, of het onderhouden van het verblijf. Door te werken met dieren in het bos, of in het landschap ervaart men de karakteristieken van het leven. Andere belangrijke aspecten zijn de ruimte die er is, de structuur, en de ervaring van de seizoenen.

 

stippellijn transparant

Doelgroepen

Natuurlijk Varkens heeft gekozen voor twee doelgroepen die onderling verschillen in motivaties en behoeftes. De eerste doelgroep betreft de deelnemers met een verstandelijke beperking, die vooral komen voor een zinvolle en aangename dagbesteding. De tweede groep betreft de deelnemers die Natuurlijk Varkens bezoeken voor re-integratie. Training van sociale en arbeidsvaardigheden neemt bij deze doelgroep een belangrijke plaats in.

stippellijn transparant