Het Bosvarken

stippellijn transparant

De eerste vormen landbouw en veeteelt ontwikkelden zich ongeveer 10.000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Dit gebied was toen nog rijk bebost, evenals Noord-Afrika en Zuid-europa. Het voedsel van het gedomesticeerde varken verschilde in die tijd niet veel van het Gasconne varken nu. Varkenshoeders trokken met grote kudden door de uitgestrekte wouden, waar de varkens nog een vrijwel natuurlijk voedingspatroon konden hebben. De bossen leverden een grote hoeveelheden aan eikels op.

Tegen het eind van de negentiende eeuw was aan het weiden van varkens in bossen vrijwel overal een einde gekomen. Alleen in enkele uithoeken van Zuid-Oost europa of in sommige delen van India. Het bosvarken heeft vrijwel overal plaatsgemaakt voor het stalvarken. In sommige delen van Spanje foerageren Iberische varkens zoals het Gasconne varken nog (of weer) op eikels. Het vlees van deze dieren wordt verwerkt tot speciale (en dure) streekproducten.stippellijn transparant